Lichtenberger lesmethode

Over de Lichtenberger Methode is redelijk wat geschreven. Google de methode en je kunt er genoeg over lezen. Technisch waarschijnlijk nog uitgebreider uitgelegd dan ik nu ga doen.

Hieronder leest u waarom deze manier van werken mij zo aanspreekt.

Om te beginnen is Methode eigenlijk geen goed woord. Een methode is een antwoord op een “hoe-vraag”.

De “hoe-vraag” vraagt om een “doe-antwoord”. Het “doe-antwoord” leidt tot motorisch handelen. Een motorisch handelen wat al snel teveel wordt. Een handelen dat leidt tot een te grote druk op ons totale systeem.

Wat dan? Zintuigelijke waarneming weer (her)ontdekken.
Horen, zien, tasten, proeven en voelen.

Juist niet handelen, niet ingrijpen, niets toevoegen, niets doen. De moed hebben ons over te geven. De klank laat het ons zien. Daar waar we onszelf niet meer zo onder druk zetten, hoeven we minder te beschermen. Daar wordt onze stem meer vrij, worden wij meer vrij. Elke keer weer een evolutionaire stap.

Voor mij persoonlijk komt de liefde voor muziek, voor stem en klank hier samen met mijn fascinatie voor de mens en de kracht en speelsheid, die in ons allen aanwezig is. Het is elke keer weer een feest om zo te mogen werken.
Lees meer over de filosofie achter de Lichtenberger Methode in de volgende boeken


Cursisten die een stremtraining volgde