top of page

Een toegewijd/e Zang+leraar

ESTHER VERHAGEN

Docente zang en optimaal stemgebruik

EV - 8 bewerkt_edited.jpg

Esther Verhagen is een conservatoriumgeschoolde zangeres en zangdocente die zich nadrukkelijk gespecialiseerd heeft in zanglessen en lessen in optimaal stemgebruik volgens de beproefde Lichtenberger Methode. 


Conservatorium en musicalacademie
Na haar studie Zang Lichte Muziek en Jazz aan het Maastrichts Conservatorium trad ze veel op, en met succes. In 2001 won ze de derde prijs op het Jazz Vocalisten Concours. Daarna studeerde ze een jaar aan de Frank Sanders Academie voor Musicaltheater.

Studie naar de werking van het menselijk lichaam in relatie
tot zingen en spreken

Naast een verdere ontwikkeling van haar stemgebruik verdiepte Esther zich ook in de werking van het menselijk lichaam. Daartoe bestudeerde ze onder andere Shiatsu, Cranio-Sacraaltherapie en andere massagetechnieken.

Ontdekking van de Lichtenberger Methode
In haar streven naar een vrij en authentiek stemgeluid kwam zij in 2007 in contact met de Lichtenberger Methode. Ze volgde lessen bij het Voice Learning Centre van Ingrid Voermans die de Lichtenberger Methode begin jaren `90 in Nederland introduceerde. Deze lessen brachten haar aanmerkelijk meer plezier en gemak in het spreken en zingen en dit zou richtinggevend worden voor de jaren die volgden.

Eigen zanglespraktijk en doorlopende studie
In 2013 zette Esther de eerste stap naar een eigen zanglespraktijk door in Duitsland een intensieve studie te volgen aan het Lichtenberger Institut für angewandte Stimmphysiologie. Hier studeerde zij in april 2016 af, waarna ze begon te bouwen aan haar eigen zanglespraktijk in Haarlem. Momenteel verdiept Esther zich ook in traumagerichte therapieën, zoals Identity Oriented Psycho Trauma Therapy (IoPt) van Prof. Dr. Franz Ruppert. Daarnaast 
volgt zij trainingen Interactieve Zelfresonantie (IZR) bij Interakt in Tiel. Zowel IoPt als IZR gaan uit van het gegeven dat onze psyche zich na traumatische ervaringen op kan splitsen in respectievelijk een traumadeel, overlevingsdeel en gezond deel. Je kunt je misschien voorstellen, dat geestelijk trauma en mentale overlevingsstrategieën invloed hebben op een vrij stemgeluid.

Privélessen, docente aan de Breitneracademie, workshops,
coaching van zangkoren

Naast de privélessen in de Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken in Haarlem geeft ze regelmatig stemtrainingen voor studenten op de Breitneracademie in Amsterdam. Daarnaast verzorgt zij bijscholingsdagen Lichtenberger Methode voor professionele zangdocenten en workshops op maat voor particulieren en bedrijven. Ook coacht ze verschillende zangkoren.

Een fijne, veilige lesomgeving
Esther zorgt altijd voor een prettige, veilige omgeving, waar je jezelf kunt zijn en de ruimte krijgt voor onderzoek naar jouw eigen unieke stem. Je doet waardevolle ervaringen op die je bijblijven en waarmee je verder komt.

Vogelbalk 3.jpg
bottom of page